Обява за свикване на Общо събрание

ПОКАНА

за

Общо събрание

на Сдружение „Сцена Музика“, ЕИК 176563995

Уважаеми колеги

На основание на чл. 25 ал. 3 от Устава на Сдружение „Сцена Музика“ и по решение на Управителния съвет от 13.10.2023 г се свиква

Общо годишно отчетно-изборно събрание на

Сдружение „Сцена Музика“

3 ноември 2023 г (петък) от 11 часа

на адрес гр. София, ул. Екзарх Йосиф 37 – Дом на киното

При следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет и баланс на Сдружението за 2022 г;

2. Отчет за работата на Управителния съвет на Сдружението за периода септември 2022 – октомври 2023 г.;

3. Избор на нов член на Управителния съвет

Покана за ОС на Сцена Музика 03.11.2023

 

 

Comments are closed.