За нас

Сдружение "Сцена Музика" е вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 176563995 и в Българската търговско-промишлена палата с номер 0000166785 / 04.10.2013.

То има за цел:

 1. Да представлява и защитава културните и икономически интереси на членовете на Сдружението пред обществото, държавните и общински органи и власти, пред други институции, сдружения, организации, пред медиите, както и пред европейските и световни сродни организации и дружества
 2. Да повишава престижа и многообразието на представяната българска и чуждестранна музикална култура
 3. Да спомага за повишаване на качеството при организиране на различни музикални и културни събития
 4. Да следи за спазване разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)
 5. Да спомага за изграждане на лоялни взаимоотношения между членовете си
 6. Да спомага за решаване на икономически въпроси от общ интерес за членовете на Сдружението
 7. Да поддържа взаимното доверие между членовете си
 8. Да спомага за създаването и развитието на комуникационна среда между потребителите и организаторите на концерти, музикални и други културни събития, показвани на живо, предавани по механичен или друг начин
 9. Да работи за създаването и развитието на бизнес модели за оптимизация и реализация на различни музикални и други културни събития в страната
 10. Да работи за създаване и развитие на музикалната култура на българската аудитория
 11. Да работи за издигане и налагане положителния образ на България зад граница