Членовете на „Сцена Музика“, общините и читалищата могат да ползват 20% отстъпка с рамково споразумение за музиката при организираните от тях събития.

Организацията на автори и композитори Музикаутор и Сдружението на организаторите на концерти „Сцена Музика“ ще инициират заедно и ще защитят предложения за законодателни промени с цел изсветляване на бизнеса с концерти. Това обявиха представители на двете организации в рамките на онлайн пресконференция, която се проведе на 9 юни 2020 г. и бе излъчена на живо в социалните мрежи.

Предложенията, които ще бъдат представени пред Министерство на културата и Народното събрание, включват участие на тикетинг агенциите, които ще са гарант за изплащане на авторските възнаграждения. „Така те ще съдействат значително за облекчаване на професионалните промоутъри, за изсветляване на пазара и утвърждаване на устойчивите бизнес практики и модели, които са жизнено важни за бранша“, посочи Бойко Гюров, който е Управител на BGTSC и председател на кризисна работна група към сдружение „Сцена Музика“.

Участниците се обединиха около тезата, че бизнесът в България е изключително конкурентен, навлизат и чужди промоутъри, но неплащането на авторски възнаграждения се явява конкурентно предимство. „За всеки един бизнес трябва да се създават равнопоставени условия. В момента има фирми, които си спестяват данъци към държавата. Тя трябва да обърне по-сериозно внимание на подобен тип субекти и да не ги допуска да се появяват в бъдеще“, коментира изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров.

„Да, имаме много сериозен проблем през последните години с множество организатори, които не спазват никаква нормативна практика и никакви закони. Те трябва да се научат, че този бизнес ще се плаща, авторските отчисления трябва да се плащат. Бизнесът е много тежък, икономическата обстановка също, но това не значи, че не трябва да следваме нормалната практика в Европа“, се обърна към всички свои колеги в бранша Мартин Стоянов – Управител на LOUD CONCERTS, който е член на Управителния съвет на „Сцена Музика“.

Изпълнителният директор на Музикаутор посочи, че друга мярка, която ще бъде поставена пред Министерство на културата и лично пред министър Боил Банов, е общините и институциите, които отпускат публични средства за организиране на събития, да бъдат солидарно отговорни за спазването на закона. Така при отпускане на средства те биха изисквали съответните документи, доказващи уреждането на правата, с което да гарантират изплащането на авторските възнаграждения и предотвратяване на порочните практики от некоректни организатори.

Иван Димитров съобщи също, че от Музикаутор е отправена покана до Националното сдружение на общините в Република България и до Съюза на народните читалища за сключване на рамкови споразумения за лицензиране на музиката в организираните от тях събития. Те биха могли да се възползват от браншова отстъпка в размер на 20%, каквато вече има „Сцена Музика“. „Това са 265 общини в България и над 4000 читалища, които организират голяма част от събитията в България и затова предоставяме възможност за същото облекчение“, коментира изпълнителният директор на Музикаутор.

Поводът за пресконференцията бе влязлата в сила на 28 май 2020 г. тарифа на Музикаутор за авторските възнаграждения от концерти. Детайли по тарифата представи Момчил Даскалов – мениджър „Лицензиране публично изпълнение“ в Музикаутор. Той посочи, че тарифата предвижда иновативни механизми при определяне на възнагражденията, в това число:

► индивидуален подход към различните типове ползватели и събития;

► по-справедлива оценка на отношението на музикалното съдържание и свързаната със събитието икономическа стойност;

► по-нисък процент на авторските възнаграждения при средни и големи събития, когато отчетите и средствата постъпват директно от тикетинг агенциите (за концерти – от 7,5% на 5,5%; за събития с първостепенно значение на музиката – от 4,8% на 4,0%);

► същите преференции има и за безплатните събития, ако авторските възнаграждения се заплатят авансово, както и за всички разпоредители на бюджетни средства като общини, читалища и други институции;

► фиксирани суми за всички малки събития, което опростява лицензирането, отчетността и заплащането на възнагражденията и би облекчило общините и читалищата, които в голямата си част организират подобни събития;

► нов механизъм за лицензиране на клубните концерти с фиксирани суми и опростена отчетност;

► браншова отстъпка от 20% при сключване на рамково споразумение.

Момчил Даскалов представи и мерки към сектора с организиране на концерти предвид тежката криза с COVID-19. Новата тарифа включва много облекчения за организаторите, но освен това се предвижда разсрочване на дължими суми, редуциране на срокове, временна съдебна ваканция, запазване на индивидуални и браншови отстъпки.

„За нас е важно секторът да бъде изсветлен и да работим заедно по предложенията, например това тикетинг агенциите да се превърнат в гарант, така че да има спокойствие и при организатора, и при Музикаутор, че авторите ще си получат съответните отчисления, които са по закон, и за самата тикетинг агенция, която ще знае, че този организатор ще продължи напред, както и за публиката, която ще знае, че концертът няма да падне и промоутърът няма да изчезне със съответната сума пари“, подчерта за финал Мартин Стоянов от „Сцена Музика“.

Comments are closed.