ПОЗИЦИЯ: СДРУЖЕНИЕ „СЦЕНА МУЗИКА“ И МУЗИКАУТОР ОСЪЖДАТ ОСТРО ПРОЯВЕНОТО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА JULY MORNING

Браншовата организация на промоутърите Сдружение „Сцена Музика“ и организацията на композитори и автори МУЗИКАУТОР осъждат остро проявеното насилие по време на събитието за посрещане на JULY MORNING в бар край Созопол, при което беше счупена челюстта на млад мъж.

Според двете организации подобни прояви са недопустими и уронват репутацията на България като културна дестинация. МУЗИКАУТОР и Сдружение „Сцена Музика“ са категорични, че сигурността и безопасността на публиката по време на събитията следва да бъде гарантирана, а за това огромна отговорност носят техните организатори.

Те трябва да изпълнят всички законови изисквания и компоненти при провеждането на едно събитие – от мерките за сигурност до борбата срещу формите на пиратство. За съжаление много от българските промоутъри не спазват стандартите в сектора, от което страдат както техните колеги, така и публиката, авторите, изпълнителите и имиджът на българския концертен сектор като цяло.

Още по-обезпокоителен е фактът, че голяма част от събитията се провеждат от публични организации и институции, които също не се придържат към стандартите в сектора и дори Закона за авторското право и сродните му права, като не лицензират музиката в своите концерти. Едновременно с това много от тях отпускат публични средства, с които финансират събития на избрани частни субекти, но отново без да съблюдават спазването на законовите изисквания.

Преди две години, на 10 юни 2022 г., Сдружение „Сцена Музика“ и МУЗИКАУТОР организираха национална конференция „Устойчивост и развитие на концертния бизнес в България“, в която участваха представители от целия сектор, сред които организатори на концерти, билетопродавачи, представители на зали за събития, охранителни фирми, автори и изпълнители. В конференцията участваха представители на Министерството на културата, Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, чуждестранни представители на концертния сектор и други.

Нейната цел бе да постави здрава основа за концертния бизнес в България, като заложи принципи, сред които законност, лоялна и свободна конкуренция, отговорност, прозрачност при разходване на публични средства, качество на предоставяната услуга чрез спазване на световни стандарти, както и преустановяване на корупционни практики.

Конференцията прие Етичен кодекс, който определя норми, правила и стандарти за професионални взаимоотношения, които организаторите на концерти да спазват. Очакването на Сдружение „Сцена Музика“ и МУЗИКАУТОР е всички организатори на концерти да възприемат тази рамка в бизнеса си, с което да гарантират качеството на предоставяната от тях услуга и спазването на законите в Република България.

С приложения Етичния кодекс можете да се запознаете тук


Сдружение „Сцена Музика“ е браншовата организация на организаторите на концерти и свързаните с музика бизнеси в България. В сдружението членуват промоутърите на най-големите събития, организирани у нас – фирми, доказали във времето коректност и професионализъм както в организацията, така в обслужването на концерти и обществени събития.

Сдружението е вписано през 2013 г. в регистъра на Българската търговско-промишлена палата като един от най-големите доставчици на културни продукти в България.

www.musicstage.bg

МУЗИКАУТОР e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права.

МУЗИКАУТОР предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар, като представлява над 3500 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които МУЗИКАУТОР има договори за взаимно представителство.

МУЗИКАУТОР е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC), Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM) и на Европейската група на дружествата на авторите и композиторите (GESAC).

www.musicautor.org

Comments are closed.